. Έγραψα προς εσάς, νεανίσκοι, διότι είσθε ισχυροί ΚΑΙ Ο Λόγος ΤΟΥ θεού μένει ΕΝ υμίν ΚΑΙ ΤΟΝ ενικήσατε πονηρόν
Επιστολή Ιωάννου Α '2: 14

Ζωντανή Μετάδοση

Αρχείο Κηρυγμάτων

Αιτήματα Προσευχής

Χριστιανικό Ραδιόφωνο